Dit privacybeleid beschrijft hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens die kunnen worden verzameld door deze website te bezoeken. Het is niet van toepassing op gegevensverwerking die plaatsvindt op andere websites. De eigenaar van de website (‘wij’, ‘ons’, ‘onze’) is:

Better Collective A/S,
Sankt Annæ Plads 28,
1250 Copenhagen K
Denmark (DK)
CVR. 27652913

Dit Privacybeleid is ontworpen om klanten en bezoekers van deze website (‘u’) te informeren over hoe hun persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt, opgeslagen of anderszins verwerkt tijdens het browsen op deze website.

Dit privacybeleid is van kracht vanaf 1 oktober 2021.

Wijzigingen in het Privacybeleid

Wij kunnen dit beleid van tijd tot tijd bijwerken indien wij dit nodig achten, daarom raden wij u aan dit beleid regelmatig door te nemen.

Er kunnen twee soorten wijzigingen plaatsvinden: essentiële en/of kleine.

Essentiële wijzigingen kunnen plaatsvinden wanneer wij de wijze van verwerking van uw gegevens wijzigen. Deze wijziging kan van invloed zijn op uw rechten en plichten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens (bijv. als wij nieuwe diensten op onze website toepassen die een aanzienlijke invloed hebben op de manier waarop wij uw gegevens verwerken).

Kleine wijzigingen hebben geen invloed op uw rechten en plichten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens (bv. taalkundige correcties of verbeteringen, nieuwe lettertypes of stijlen).

Wij zullen u vooraf op de hoogte brengen van essentiële wijzigingen, zodat u voldoende tijd heeft om de wijzigingen te begrijpen en in overweging te nemen voordat ze van kracht worden.

Persoonsgegevens en doel van de verwerking

Tijdens uw bezoek aan onze website kunnen wij de volgende soorten van uw gegevens verwerken:

● Persoonlijk identificeerbare informatie zoals uw e-mailadres, gebruikersnaam, wachtwoord, geboortedatum en nationaliteit. Het verzamelen van de geboortedatum wordt als strikt noodzakelijk beschouwd om aan te tonen dat wordt voldaan aan de Nederlandse wet die vereist dat gokreclame alleen aan personen van 24 jaar en ouder wordt getoond. De verwerking van uw persoonlijk identificeerbare informatie is noodzakelijk om een account op onze website aan te maken; ervoor te zorgen dat u voldoet aan de wettelijke vereisten betreffende de drempel leeftijd om te gokken; u na uw toestemming een nieuwsbrief te sturen; uw vraag te beantwoorden die u via het contactformulier op onze website hebt ingediend. Persoonlijk identificeerbare informatie kan ook worden verwerkt in het geval wij een wedstrijd organiseren op onze website.

● Indien je ervoor kiest mee te doen aan een competitie of enquête die wij organiseren op de website, zou het zo kunnen zijn dat we je e-mailadres, voornaam en username opslaan. Deze data wordt verwerkt om gebruikers te kunnen authentiseren (bij de registratie voor de wedstrijd) en om gebruikers uit elkaar te kunnen houden. E-mailadressen worden gebruikt om contact op te nemen met winnaars. Usernames worden (mogelijk) weergegeven bij de bekendmaking van de prijzenverdeling. Wij gaan zo transparant mogelijk te werk en moeten daarom publiekelijk aankondigen wie de desbetreffende wedstrijd gewonnen heeft/hebben. Als je een van onze competities wint, word je mogelijk gevraagd om je voor- en achternaam, telefoonnummer, adres, gegevens van andere websites en een kopie van je identiteitsbewijs te verstrekken, zodat wij je identiteit kunnen verifiëren. Win je een geldprijs, dan zullen we gebruikmaken van je financiële persoonsinformatie (Skrill/PayPal-account, IBAN, SWIFT, bankgegevens), zodat de prijs bij je terechtkomt.

● Opinie van derden, zoals uw reviews, beoordelingen en forumberichten. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om uw interactie met andere gebruikers mogelijk te maken en om uw berichten te creëren.

● Voorkeuren zoals uw keuze om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief en het ontvangen van relevant materiaal. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om u nieuwsbrieven te sturen na uw toestemming, en om u meldingen te sturen over uw profiel activiteiten.

● Elektronische identificatiegegevens zoals uw IP-adres. Wij gebruiken de informatie over uw IP-adres hoofdzakelijk voor analytische doeleinden, bijvoorbeeld om te berekenen hoeveel bezoekers uit bepaalde landen/regio’s onze website bezoeken. Om u de relevante inhoud te kunnen presenteren, moeten wij ook bij benadering de locatie van uw apparaat bepalen (zo kunnen wij u bijvoorbeeld inhoud aanbieden in de taal die u gebruikt). Uw IP-adres kan ook worden verwerkt om na te gaan of iemand dubbele accounts heeft om misbruik daarvan te voorkomen.

● Gegevens over uw gewoonten, namelijk uw interacties met de websites van onze partners (als u een website van een van onze partners hebt bezocht, als u zich hebt geregistreerd op een website van een van onze partners of als u hebt deelgenomen aan spelactiviteiten na een bezoek aan een website van een van onze partners). Dit soort gegevens wordt op een geaggregeerd niveau verwerkt en kan niet aan uw identiteit worden gekoppeld. Voor statistische doeleinden kunnen wij gegevens verwerken over uw activiteiten op de websites van onze partners, die van belang zijn voor het legitieme doel om onze inkomsten te berekenen. Dit soort informatie over u wordt gegroepeerd met andere soortgelijke gegevens om ons te helpen statistieken op te stellen over het gebruik van onze dienst. Het kan ook zo zijn dat we videobeelden, geluid en beeldschermopnamen verwerken om een enquête te completeren, die op onze website wordt gehouden.

Voor de verwerking van bovengenoemde gegevens maken wij gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Dit maakt de verbetering van onze site functionaliteiten, de promotie van onze producten en de levering van inhoud van derden mogelijk. Om meer te weten te komen over de cookies die wij op onze site gebruiken, kunt u ons Cookiebeleid lezen.

De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens is voorafgaande toestemming. Wanneer uw toestemming nodig is voor de verwerking, wordt u gevraagd om deze te verstrekken. Wij vertrouwen op uw toestemming bij het gebruik van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden, het creëren van uw profiel en het verder personaliseren ervan, het uitvoeren van wedstrijden en enquêtes, en het mogelijk maken van uw interacties met andere gebruikers. Uw voorkeuren zullen ook worden verwerkt met het doel om u pushmeldingen te sturen, maar alleen als u hiermee instemt. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken.

Het legitieme belang voor de verwerking van uw persoonsgegevens ligt in het verbeteren van de effectiviteit van ons product en onze dienstverlening in het algemeen. Wij gebruiken dit soort gegevens om de huidige effectiviteit te meten van de reclamecampagnes die op onze site worden uitgevoerd. Bovendien wordt gegenereerde informatie die is verzameld tijdens uw bezoek aan onze website ook gebruikt om uw algehele gebruikerservaring te verbeteren, om inhoud op onze website te ontwikkelen en te verbeteren, om de functionaliteit van de website te beveiligen en te onderhouden en om potentiële bedreigingen te voorkomen.

Betrokkene en verantwoordelijke voor de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens die op deze website kan plaatsvinden, gaat over u en uw persoonsgegevens. Daarom bevindt u zich in de positie van een betrokkene, onder de relevante EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, namelijk de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘GDPR’). Als betrokkene hebt u het recht om de rechten uit te oefenen die worden gewaarborgd door de GDPR, die in het onderstaande gedeelte wordt toegelicht.

Wij worden beschouwd als een gegevensbeheerder, zoals gedefinieerd onder de GDPR. Het zijn van een verwerking verantwoordelijke schept een verplichting om uw gegevens met de grootste omzichtigheid en in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming te beschermen. Uw rechten onder de GDPR:

● Om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens die wij bewaren of verwerken. Deze informatie wordt u automatisch toegestuurd wanneer u op de “gebruikersgegevens exporteren” klikt in uw instellingenpagina.

● Om wijzigingen aan te vragen van persoonlijke gegevens die onjuist of verouderd zijn.

● Om te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens die wij opslaan. Let op: deactivering van de account zal niet automatisch leiden tot verwijdering van uw gegevens uit onze databases. U kunt een verzoek tot verwijdering sturen naar het e-mailadres dat beschikbaar is in dit beleid.

● Om bezwaar te maken tegen ons gebruik en verwerking van uw persoonlijke gegevens.

● Om beperking van ons gebruik en verwerking van uw persoonsgegevens te vragen

● Om portabiliteit van uw persoonlijke gegevens te vragen

● Om een klacht in te dienen bij de relevante gegevensbeschermingsautoriteit indien u van mening bent dat uw rechten worden geschonden

Voor meer informatie over deze rechten, of als u ons een verzoek wilt sturen met betrekking tot uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via [email protected]

Overeenkomstig artikel 4 van de GDPR heeft u als betrokkene ook het recht om contact op te nemen met onze DPO, die te bereiken is op [email protected].

U kunt ook contact opnemen met het Deense bureau voor gegevensbescherming: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 Kopenhagen K.

Gegevensbescherming

Het up-to-date en veilig houden van uw gegevens heeft voor ons een hoge prioriteit als het gaat om gegevensbescherming. Wij verbinden ons ertoe gepaste technische en organisatorische maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en goed beschermd zijn tegen toevallig verlies, diefstal, ongeoorloofde toegang of ongeoorloofd gebruik, inbreuken of elke andere mogelijke illegale activiteit.

Een andere methode die wij gebruiken om uw gegevens te beschermen is toegangscontrole. Alleen geautoriseerd en opgeleid personeel heeft toegang tot uw persoonlijke gegevens die wij opslaan en die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taak.

Ontvangers aan derden

Het is mogelijk dat uw gegevens worden gedeeld met entiteiten die ons helpen bij het verbeteren en ontwikkelen van onze producten en diensten (bijv. marketing, reclame, analytics, ontwikkeling, beveiliging). Daarom kan het nodig zijn dat zij uw persoonsgegevens verwerken om de taken namens ons uit te voeren.

Zoals het onder de GDPR is gedefinieerd, moeten die derden worden beschouwd als gegevensverwerkers. Gegevensverwerkers zijn betrokken bij de verwerkingsactiviteiten op basis van relevante gegevensbeschermingsovereenkomsten, die worden opgesteld om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en beveiligd zijn.

Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens delen met overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties indien wij hiertoe verplicht of wettelijk verplicht zijn.

Uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Wanneer en indien uw persoonsgegevens worden doorgegeven buiten de EER, zullen wij ervoor zorgen dat alle passende maatregelen worden genomen om een adequaat niveau van gegevensbescherming te bieden, zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan een:

● Ontvanger gevestigd in een land dat volgens de Europese Commissie geacht wordt een passend niveau van gegevensbescherming te hebben. Een lijst van landen met een adequaat niveau van gegevensbescherming vindt u hier.

● Ontvanger die gevestigd is in een land dat volgens de Europese Commissie geen passend niveau van gegevensbescherming biedt. In dat geval zullen wij met de ontvanger een gegevensbeschermingsovereenkomst sluiten, die door de Europese Commissie uitgevaardigde modelcontractbepalingen zal bevatten. Dit verplicht de ontvanger om een niveau van beveiliging en gegevensbescherming te bieden dat gelijk is aan het door de GDPR vereiste niveau.

Video Survey 

Terms of Participation

Organizer

Better Collective A/S, with the registered office at Sankt Annæ Plads 28, 1250 Copenhagen K, Denmark (the “Organizer”) and the owner of www.soccernews.nl (the “Website”) is holding a prize survey (hereinafter referred to as the “Video Survey”) completely free of charge.

Eligibility

 1. In order to participate in the Video Survey, a participant (the “Participant“, “You“, “Your”) must be over 18 years of age.
 2. The Video Survey is open only to residents of the Netherlands.
 3. By taking part in the Video Survey, You consent to these Video Survey Terms of Participation and the Privacy Policy
 4. Employees, freelancers, and brand ambassadors hired by the Organizer, directly or through intermediary companies, are not allowed to participate in the Video Survey.

Start and Closing Date

 1. Participation in the Video Survey is open from 20/08/2023 and it will last until 08/09/2023. 

How to Participate

 1. Participation in the Video Survey is completely free of charge for all Participants.
 2. Each Participant can participate in the Video Survey only once.
 3. In order for the Organizer to determine whether Participants are appropriate for the Video Survey, the Participants must complete the screening forms and respond to a series of questions.
 4. After the Organizer determines which Participants are suitable for the purpose of the Video Survey, the Organizer will invite the selected Participants via email to take part in the Video Survey. The Organizer will send an email with a link to schedule time for the Video Survey in the available time slots.
 5. The Video Survey will be conducted via Google Meet. A Video Survey will be recorded by the Organizer (via Google Meet), and Participants will be asked to consent to it prior to any recording taking place. In case proper consent is not given, the Organizer will not record the Video Survey; however, the Organizer reserves the right to exclude such a participant from participation in the Video Survey, given that this is a significant condition for participation. The recordings will be used only for the Organizer’s internal UX research purposes. The Organizer shall not publish or make recordings available to any third party or the public.
 6. During the Video Survey, Participants will be asked questions on their habits of using the Website. 

Prizes

 1. All Participants who complete the Video Survey (the “Winners”) will receive an Amazon Gift Card of €50.
 2. The Organizer will contact the Winners to arrange the handover of the prizes.
 3. The Organizer will contact the Winners to organise the handover of prizes in a maximum of 30 days after settling and verifying the winners. 
 4. The prize is not taxable.

Personal Data

 1. For the purpose of conducting the Video Survey, we may process the following categories of personal data: first name, email address, and preferences. These data will be collected for the purpose of contacting You, distinguishing You from other Participants, conducting research, and delivering the prize. We may also process Your video, sound, and screen recordings for the purpose of conducting the Video Survey.
 2. Please review our Privacy Policy in order to get acquainted with more details about processing Your personal data, with whom we share the personal data, and with Your rights and the Organizer’s obligations under the data protection rules.

Breach of Rules

 1. Participating more than once by the same Participant, not answering all the questions asked, not showing up on the scheduled time, or not given a consent to be recorded  is foreseen as a breach of the rules of the Video Survey Terms of Participation.
 2. If a Participant commits a breach, he/she will be disqualification from the Video Survey.

Complaints

 1. Any issues or doubts which have no clear guidelines in these Video Survey Terms of Participation will be dealt with at the discretion of the Organizer administration. 
 2. If You wish to request clarification/contest some of our decisions You can do so by sending an email to [email protected].
 3. Any legal disputes that may arise are subject to Danish law. Any disputes arising out of or in connection with these Video Survey Terms of Participation shall be subject to the non-exclusive jurisdiction of the competent courts in Denmark.

Endnotes

The Organizer reserves the right to make changes to the Video Survey Terms of Participation at its sole discretion and will notify Participants of any significant changes by posting these changes on the Website.